FIFA gaat discriminatie keihard aanpakken

De wereldvoetbalbond FIFA gaat zware straffen uitdelen tegen spelers, trainers, officials en supporters die zich schuldigmaken aan racistische en discriminerende uitingen in de voetbalstadions. Zo moet een speler die zich hieraan schuldig maakt, voortaan automatisch een schorsing van vijf duels krijgen, alsmede een stadionverbod voor dezelfde periode en een geldboete van 14.000 euro.

Voor officials (trainers, scheidsrechters, verzorgers, teamleiders) gelden dezelfde straffen, maar zij moeten bij een overtreding 20.000 euro betalen. Supporters moeten rekening houden met een stadionverbod van minimaal twee jaar. Clubs of nationale bonden waarvan de fans racistisch of discriminerend gedrag vertonen, dienen eveneens 20.000 euro te betalen.

Indien de overtreder duidelijk tot een bepaald team behoort, krijgt de betreffende ploeg bij het eerste incident drie punten in mindering. Na de tweede overtreding wacht een aftrek van zes punten en als daarna, opnieuw iemand van dezelfde ploeg in de fout gaat, volgt degradatie of diskwalificatie.

Indien de boosdoeners niet kunnen worden geïdentificeerd en derhalve niet aan een bepaalde ploeg kunnen worden verbonden, moet de thuisclub of de organiserende bond met passende maatregelen rekening houden.

Gisteren bracht de FIFA alle aangesloten lidstaten en bonden op de hoogte van de nieuwe bepalingen. Het gaat in alle gevallen om artikel 55 in het tuchtreglement van de FIFA. De sancties die daarin stonden vermeld - voor racisme en discriminatie in woord en gebaar bij voetbalwedstrijden - zijn dus aanzienlijk verscherpt en uitgebreid.

De FIFA heeft deze week alle bonden en lidstaten laten weten dat ze verplicht zijn deze veranderingen in het tuchtreglement met onmiddellijke ingang in hun statuten en reglementen op te nemen.

De Zwitserse voorzitter Sepp Blatter van de FIFA kondigde twee weken geleden na een bestuursvergadering met 'onmiddellijke ingang' keihard beleid op dit gebied aan. 'Voetbal neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid', zei Blatter half maart.

De Nederlandse voetbalbond KNVB kon gisteravond nog niet aangeven in hoeverre de nieuwe regels van invloed zijn op de Nederlandse situatie.