Europarlementariërs: maak ook Engels tot werktaal van EU-Hof

BRUSSEL. Nederlandse Europarlementariërs vinden dat er een einde moet komen aan het gebruik van het Frans als enige officiële werktaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, de hoogste rechtelijke instantie in EU-aangelegenheden. De europarlementariërs pleiten ervoor dat ook het Engels de officiële status als werktaal krijgt.

”De gang van zaken bij het Hof is op zijn zachtst gezegd discriminerend”, aldus europarlementariër Eurlings (CDA). Hij wil dat het Nederlandse kabinet de kwestie aansnijdt. Zijn collega`s Mastenbroek (PvdA) en Maaten (VVD) steunen het initiatief.

Het Frans de enige werktaal van het Hof. Dat is historisch zo gegroeid. De procestaal - schriftelijke voorbereiding en (eventuele) mondelinge behandeling - is altijd de taal van het land waar de rechtzaak speelt. Momenteel telt de EU 21 procestalen. De arresten van het Hof verschijnen in alle officiële EU-talen. Dat zijn er nu 20: de 21 procestalen, minus het Iers (Gaelisch).