Britannica boos over foutenvergelijking

De Encyclopaedia Britannica heeft de aanval geopend op het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Dat tijdschrift had in december vorig jaar niet mogen schrijven dat de kwaliteit van de internet-encyclopedie Wikipedia die van de Britannica benadert, zo meldt de Britannica in een zeer boos getoonzette open brief (www.britannica.com). De Britannica wijst de meeste kritiek af en is het totaal niet eens met de methode van Nature. Nature op zijn beurt wijst de kritiek van Britannica gedecideerd af.

Nature had indertijd artikelen uit beide encyclopedieën over 42 wetenschappelijke onderwerpen (zoals 'ethanol' en 'quark') naar ter zake kundige wetenschappers gestuurd en geteld hoeveel fouten ze deze stukken hadden gevonden. Uitkomst: beide encyclopedieën hadden in deze stukken vier 'ernstige fouten' gemaakt, van kleine fouten had de Wikipedia er 163, de Britannica 123.

De Britannica gaat niet in op de vier 'ernstige fouten' - bijvoorbeeld de opmerking dat de ziekte van Creutzfeldt-Jakob door vlees wordt overgebracht (moet zijn: zenuwweefsel) of dat quarks geen interactie hebben met andere deeltjes op de afstand van een proton-diameter (dat is juist wèl zo) . In de brief staat slechts dat de 'echte onjuistheden' verbeterd zijn. Alle energie gaat in het weerleggen van de soms inderdaad nogal pietluttige kritiek van de deskundigen in de 123 minder belangrijke 'fouten'. Volgens Nature zijn die weerleggingen echter niet van belang omdat het juist ging om het oordeel van deskundigen over beide encyclopediën. Over de Wikipedia waren ze óók pietluttig.