Bij bezoek gebedsruimte pas je je (kleding) aan 2

In deze krant van 28 maart beweert de christelijk-gereformeerde predikant M. Kempeneers dat de god van de christenen een andere god is dan de Allah van de moslims.

Volgens mij is mij vroeger geleerd dat de joden geloven dat er slechts één god is, Jahweh; dat de christenen geloven dat er één god is, God; en dat de mohammedanen geloven dat er één god is, Allah. Zouden ze dan ook niet moeten geloven dat ze dezelfde god aanbidden? Dat zou een stap in de goede richting kunnen zijn, een stap naar verzoening die door Christus werd gepredikt.

    • Jan de Vries Dalen