Beteugel de lusten of vaar op aparte schepen m/v 2

Van alles wordt geopperd naar aanleiding van het incident op het marinefregat Tjerk Hiddes.

Is het een vreemde gedachte om mannen te plaatsen op marineschip A en vrouwen op marineschip B? Vrouwen zijn niet minder bekwaam om een schip te laten functioneren zoals het moet in vredes- én oorlogsomstandigheden. De tijd dat we sterke mankracht nodig hadden om zware zeilen te hijsen of kolen te scheppen ligt achter ons. De volledig geautomatiseerde marineschepen vergen geen zwaar gespierde borstbehaarde zeebonken, maar een intelligente en goed gedisciplineerde bemanning.

Ze zijn er, intelligente gedisciplineerde vrouwen. Ze willen graag door het glazen plafond breken en zich bewijzen. Plaats hen dan ook in verantwoordelijke varende functies op een vrouwenschip; laat mannen en vrouwen gerust met elkaar wedijveren, ieder op zijn/haar eigen schip.

    • J.J. Brummans Ulvenhout