Barclays krijgt 49 mln nog niet terug van Rotterdam

De rechtbank van Amsterdam heeft gisteren bepaald dat de gemeente Rotterdam een bedrag van 49 miljoen euro voorlopig niet hoeft terug te betalen aan de Britse bank Barclays. De bank had dit geld geleend aan het inmiddels failliete RDM-concern van zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen.

Voormalig directeur van het gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam, Willem Scholten, had zich garant gesteld voor de lening zonder de gemeente Rotterdam, de feitelijke beheerder van de Rotterdamse haven, of de commissarissen van het havenbedrijf op de hoogte te stellen.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde dat de oud-directeur van het Rotterdamse havenbedrijf om die reden niet bevoegd was bankgaranties ter waarde van tientallen miljoenen af te geven. De rechtbank concludeerde bovendien dat Scholten niet alleen onbevoegd gehandeld heeft, maar dat er zelfs geen schijn van bevoegdheid voor zijn handelen was. 'De rechtbank heeft op bladzijde 29 van het vonnis geconcludeerd dat Barclays daardoor met het verstrekken van deze bankgaranties bewust een risico genomen heeft', zegt advocaat J. van den Brande van de gemeente Rotterdam.

De Amsterdamse rechtbank gooide in haar tussenvonnis in de civiele procedure nog niet helemaal de deur dicht voor Barclays. Als de Britse bank kan aantonen dat Scholten bewust tegen Barclays heeft gelogen over zijn tekenbevoegdheid, kan de gemeente Rotterdam als werkgever alsnog verantwoordelijk worden gesteld.

Maar de kans op een dergelijke ontwikkeling wordt door een aantal betrokkenen gering geacht. Havenwethouder Wim van Sluis van Rotterdam toonde zich in een eerste reactie verheugd dat de gemeente niet gebonden is aan de door Scholten aan Van den Nieuwenhuyzen verstrekte bankgaranties, waarvan nog een bedrag van in totaal 107 miljoen euro openstaat. In totaal is een bedrag van 180 miljoen euro door het Havenbedrijf naar RDM gesluisd. Daarvan heeft Van den Nieuwenhuyzen slechts een deel terugbetraald. 'Het staat in deze zaak 3-0 voor de gemeente', zegt Van Sluis die niet wil speculeren wat andere schuldeisers van het havenbedrijf en de gemeente van plan zijn. Bij die schuldeisers zijn onder meer investeringsmaatschappij Residex en de Duitse Commerzbank, die beide ook een vergelijkbare claim hebben lopen over verstrekte bankgaranties aan RDM.

Ook is onduidelijk of de rechtbank in Londen in juni de Amsterdamse rechtbank volgt. Barclays heeft in Londen een soortgelijke zaak aangespannen tegen Havenbedrijf Rotterdam, waarbij het 19 miljoen euro op het Havenbedrijf en de gemeente probeert te verhalen.

De havenrel heeft tot nu toe alleen civiele procedures tot gevolg gehad. Het functioneel parket in Den Haag moet beslissen of er eventueel een strafrechtelijk onderzoek volgt tegen Scholten.