'Alcohol onder de 16, nog even niet'

Laten we ons geld al in China drukken?

Voorlopig zullen Europese regeringen andere listen moeten verzinnen om hun burgers aan de bankbiljetten te helpen waarmee ze zich Chinese auto's, Chinese banketstaven en Chinese tuinbroeken kunnen aanschaffen. Ze zullen voor ordinaire werkgelegenheid moeten zorgen. Hoe doe je dat, als het meeste werk al naar China is gevlucht? Door je eigen arbeiders als Chinezen te behandelen. Door fantasiewerk te scheppen.

Voor de eerste aanpak koos de Franse regering. Alle jongeren moeten voortaan worden ingezet als pindachineesjes, tijdelijk en op de laagste loonschaal. De jeugd bedankte stichtelijk. De Nederlandse regering lijkt het anders aan te pakken. Ze richt zich extra op waar ze altijd goed in was: op cliëntelisme, bureaucratie, vergroting van de zachte sector, uitbreiding van het regeringshulpkorps en statusverhoging van de mee-eters uit de staatsruif. Paars of groen of neocon, altijd hetzelfde liedje. Het kabinet-B. zou de bureaucratie en de ambtenarij fors terugdringen, maar alle berichten bewijzen het tegendeel.

Het gele gevaar dicteert.

Ondernemers zijn mensen als alle andere mensen. Ze verplaatsen werk naar China en ontzeggen veel landgenoten een inkomen, maar rekenen er wel op dat de regering de koopkracht op peil houdt. Het werk is ginds, de producten zijn hier. De regering steunt het wegvloeien van werk, want het vrije ondernemerschap is heilig, en tegelijk steunt de regering de verkoop van producten, want belastingopbrengsten zijn nog heiliger. Dus krijgen we een schijneconomie die steeds verder uitdijt, met nepbanen en zwevend geld tegen een vrolijk geschilderde virtuele achtergrond. Chinese schimmen.

Er gaat geen dag voorbij of de regering benoemt een commissie, stelt een onderzoeksteam samen, start een campagne, zet een werkgroep op het een of ander, huurt specialisten in of richt werkkampen, trainingscursussen en bewakingsdiensten op. Inburgeren. Nascholen. Uitwijzen. Herbezinnen. Controleren. Registreren. Begeleiden. Drillen. De nationale arbeidsmarkt.

Het terrorisme bleek een uitkomst. Teams volgden, campagnes. Eigenlijk is alles een uitkomst. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) ontdekt nu de taalachterstand bij jonge kinderen. Als het aan haar ligt wordt er 18 miljoen extra uitgetrokken. Om de taalachterstand te verkleinen? Ben je gek. 'Met dat geld', meldt het persbericht, 'kunnen 5000 leraren worden getraind in het beter leren herkennen van taalachterstanden bij jonge kinderen.'

Kunnen we onmogelijk aan de Chinezen overlaten.

'400.000 kinderen van 2 tot 6 jaar zijn de taal onvoldoende machtig', besluit het bericht. Vraag me niet hoe ze dat weer hebben herkend.

Minister Hoogervorst 'gaf opdracht' voor een nieuwe slogan tegen het alcoholgebruik van de jeugd. Voor twaalf reclamebureaus en dertig tekstschrijvers maandenlang werk, nog afgezien van de afvaardiging van de slijtersbond. Andere ministers weer ronselen bij een uitzendbureau cipiers of ondervragingsdeskundigen. De bewakingsindustrie woekert. Binnenkort dient er voor werklozen die aankloppen bij een voedselbank 'verplichte begeleiding' te komen. Door werkeloosheid neemt de werkgelegenheid almaar toe.

Nog even en de helft van het land controleert de andere helft. Dan ligt China overal.

    • Gerrit Komrij