Trillingen

Willen we wereldvrede? Dan zullen we beter moeten luisteren naar de discipelen van de Indiase goeroe Maharishi Mahesh Yogi, grondlegger van de Transcendente Meditatie (TM).

Twee van hen, Rob en Greet, hielden gisteren in een leslokaal van de Vrije Universiteit in Amsterdam een inleiding over TM. Er kwamen maar vier (vrouwelijke) studenten opdagen - een hele tegenvaller. Een maand eerder was er nog een volle zaal geweest voor de bekende filmregisseur David Lynch, die uitvoerig over zijn toewijding aan TM had verteld.

Greet herinnerde er met enige weemoed aan, terwijl Rob zijn spullen voor de PowerPoint-presentatie toch maar uitpakte. Met TM in Nederland ging het verder weer goed, mijmerde hij. In de jaren negentig was er een periode van neergang geweest, TM werd toen met veel negativisme benaderd. Maar nu stromen de aanhangers toe, mystiek mag weer.

Rob, een goed formulerende man van bijna zestig jaar in een donkere blazer, had lange tijd de kost verdiend als consultant automatisering, maar sinds kort was TM zijn vak geworden. Hij leefde van het doceren en voelde zich eindelijk bevrijd van de dagelijkse zorgen. “Een groot gevoel van geluk, een bliss, je bent helemaal op jezelf betrokken.“

“Ik heb vroeger al eens aan TM gedaan“, zei een van de studenten. ,,Ik heb toen één keer gevlogen.“

Rob wees zichzelf aan op een foto, in 1993 in Washington genomen. Daar ergens stond hij in een menigte van 4000 TM'ers voor het Witte Huis, ze hadden er twee weken gemediteerd. Het resultaat? In die weken was de criminaliteit in Washington meteen stevig gedaald. Hij wilde maar zeggen: wat toen in Washington gelukt was, kon zich ook wereldwijd voltrekken.

“Maar hoe werkt dat dan precies?“ vroeg ik, advocaat van mijn eigen duivel.

“Als jij goed mediteert“, legde Rob geduldig uit, “zend je een trilling uit. Zo'n trilling plant zich voort. Al die trillingen uit al die hoofden tezamen monden uit in één grote harmonische golf die zich over de hele wereld verbreidt. Dan heb je dus wereldvrede.“

We maken het leven vaak ingewikkelder dan het is, dat blijkt maar weer.

De ongelovige zal zeggen: hoe krijg je al die miljarden wereldbewoners zo ver om zich tweemaal daags aan TM te wijden? Maar er zijn helemaal geen miljarden mensen voor nodig, vertelde Rob. “Als we in Nederland 500 tot 1000 mensen bereid kunnen vinden, zijn we er al uit. Dat is voldoende om de negativiteit in het land te neutraliseren. Voor de hele wereld is 8000 mensen genoeg, daar is Lynch nu mee bezig.“

Rob en andere TM-docenten richten zich vooral op de studenten van Nederland. “Die zijn nog vitaal. Ouderen mag ook, maar die moeten meer ballast kwijtraken.“ Ik gaf het grif toe. De studenten moeten er wel wat voor overhebben: ze zullen dagelijks tweemaal twee uur moeten mediteren. De TM-beweging overweegt hun daarvoor een vergoeding te geven, iets van 200 euro per maand - de Maharishi is goed maar niet gek.

“Nu we het toch over de materie hebben“, zei Rob, en hij keek de vier studenten eens indringend aan, “jullie kunnen een cursus TM volgen voor 2.380 euro, eventueel te betalen in twee termijnen. We hebben het geld hard nodig voor onze projecten voor de wereldvrede.“

Voor échte wereldvrede is het niet eens duur betaald.

    • Frits Abrahams