Toenadering over beleid jegens ETA

De Spaanse premier Zapatero en de conservatieve oppositieleider Rajoy zullen gezamenlijk optrekken in het proces dat een eind moet maken aan de terreur van de Baskische afscheidingsbeweging ETA.

Daarover zijn Zapatero en Rajoy het eens geworden. Zij hadden gisteren een gesprek van tweeënhalf uur, dat een eind maakte aan maanden van uiterst scherpe confrontaties tussen regering en oppositie.

De ontmoeting die speciaal was georganiseerd naar aanleiding van de “permanente wapenstilstand“ die de ETA vorige week afkondigde, vond plaats in een klimaat van wederzijdse toenadering. Zapatero onderstreepte daarbij dat gezocht moet worden naar “de gemeenschappelijke noemer“ waarop regering en oppositie het eens zijn om een eind te maken aan het geweld.

Zapatero gaf na afloop van de ontmoeting aan dat hij nog voor de zomer in het Spaanse parlement wil verschijnen om nadere inlichtingen te verstrekken over de stand van zaken in het overleg. Hij gaf daarbij aan dat de normen van de rechtsstaat en het geldende wettelijke kader in Spanje zullen worden gerespecteerd.

Rajoy onderstreepte dat de regering op geen enkele manier stappen mag ondernemen die geïnterpreteerd kunnen worden als een politieke concessie aan de ETA. De oppositieleider beklemtoonde daarbij dat de Spaanse premier hem heeft verzekerd dat er geen enkele toezegging aan de ETA is gedaan. Zapatero zegde toe de oppositieleider rechtstreeks op de hoogte te houden van de stand van zaken in het proces, dat moet leiden tot een definitieve ontbinding het terroristisch geweld.

De ontmoeting tussen premier en oppositieleider, de eerste sinds vorig jaar september, is in brede kring in Spanje verwelkomd als een wenselijke ontdooiing van de wederzijdse betrekkingen - noodzakelijk voor de voortgang van het vredesproces in Baskenland. De gemeenschappelijke basis lijkt daarbij de noodzaak om de komende weken als eerste stap te bevestigen dat de ETA ook daadwerkelijk een eind maakt aan terreur, stopt met afpersingen van ondernemers en het straatgeweld door jeugdbendes die in naam van de ETA optreden.

De conservatieve oppositie protesteerde de afgelopen maanden samen met enkele slachtofferorganisaties scherp tegen de regering en veronderstelde afspraken die in het geheim met de ETA zouden zijn gemaakt.

    • Steven Adolf