Televisie Overige Films

Romeo Must Die (Andrzej Bartkowiak, 2000, VS). Vehikel voor vechtkunstenaar Jet Li, na Jackie Chan de grootste ster van de Hongkongse actiefilm. Romeo en Julia-achtig plot voorziet in rol van de in 2001 verongelukte R&B-zangeres Aaliyah. Veronica, 20.30-22.40u.

* Gremlins 2: The New Batch (Joe Dante, 1990, VS). Adembenemende cavalcade van visuele en cinefiele gags laat de gremlins, een bende vandalistische knuffelbeesten, een “smart building' grondig ontregelen. Regisseur Dante leeft zich uit in satire op yuppie-pausen en massacultuur. Veronica, 23.40-0.45u.

* High Hopes (Mike Leigh, 1988, Engeland). In Venetië met kritiekprijs bekroonde sociale komedie hekelt - niet zonder karikaturen - de klasse-verhoudingen in het Engeland onder Thatcher. Verjaardagsfeestje confronteert o.a. een verstokte marxist, zijn dementerende moeder en hun yuppie-buren. ARD, 0.20-2.05u.