Straf IND'ers voor te laat informeren

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) heeft twee hoge medewerkers van de terugkeerunit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uit hun functie gezet.

Dat meldde de bewindsvrouw gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Volgens Verdonk heeft de dienst haar niet tijdig geïnformeerd over de omstreden gang van zaken met een Syrische delegatie. Die dwong vorige maand een deel van de ruim 200 Syrische uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen die Nederland moeten verlaten, asielgegegevens over te leggen. Dat gebeurde tijdens gesprekken voor het verkrijgen van uitreisdocumenten. Hierdoor kunnen de vluchtelingen in de problemen komen bij hun terugkeer. Volgens Verdonk was het handelen van de IND geen kwade opzet, maar miste de dienst “politieke sensitiviteit“.

De SP kondigde tijdens het debat een motie van afkeuring tegen Verdonk aan. In december vroeg een minderheid in de Kamer (PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie) Verdonk ook al om op te stappen in verband met de Congo-affaire. De commissie-Havermans had vastgesteld dat Nederland ten onrechte gegevens over het asielverleden van uitgeprocedeerde vluchtelingen had overgelegd aan de Congolese autoriteiten. Verdonk erkende toen dat ze de Kamer verkeerd had geïnformeerd.

De oppositie en regeringspartij D66 verweten de minister gisteren dat ze ook in de kwestie van de Syrische delegatie aanvankelijk een foute handelswijze van de IND had verdedigd. Tot 16 maart hield Verdonk vol dat ze niet kon bevestigen dat de Syriërs vragen aan de vluchtelingen hadden gesteld omtrent hun asielverleden.

De delegatie was op verzoek van de IND in Nederland en maakte gebruik van kantoren van de IND, omdat Syrië geen ambassade heeft in Nederland. Bij slechts twaalf van de 181 gesprekken was een medewerker van de IND aanwezig. Daarna weigerden de Syriërs de dienst toe te laten. De IND accepteerde dat.

Verdonk heeft inmiddels alle 181 gespreksverslagen van die ontmoetingen vertrouwelijk naar de Kamer gestuurd. De Kamer debatteert volgende week verder over deze kwestie.