stelling

De Wet Personenvervoer is mislukt en moet worden teruggedraaid.

Stem op nrc.nl/next of sms

nrc eens

nrc oneens

nrc neutraal

naar 3669. Het stemmen per sms kost 25 cent, je ontvangt daarvoor per stem één bericht met de tussenstand.

De uitslag van dinsdag: 37 procent was het eens met de stelling “De Franse jongeren moeten niet zo zeuren en gewoon aan de slag.' Er stemden 381 mensen.

Kijk voor de uitslag op www.nrc.nl/next.