Statiegeld op nieuwe huizen

Aannemers die in Utrecht een huis bouwen, moeten een waarborgsom storten. Voldoet de woningen niet aan de kwaliteitseisen, dan is de bouwer het geld kwijt. Dat verdwijnt dan in de gemeentekas, zo heeft het stadsbestuur besloten. De hoogte van de waarborgsom is nog niet bekend.

pagina 12