SER: Meebetalen door lidstaten aan steun boeren een goed idee

DEN HAAG. Net als het kabinet steunt de Sociaal Economische Raad (SER) het plan om lidstaten direct mee te laten betalen aan inkomenssteun voor boeren. Dit staat in een gisteren gepubliceerd ontwerpadvies over cofinanciering van het EU-landbouwbeleid. Cofinanciering betekent dat de EU en de lidstaten ieder 50 procent van de inkomenssteunvoor hun rekening nemen. Momenteel worden de landbouwsubsidies - zo`n 43 miljard euro per jaar - alleen door `Brussel` betaald uit geld dat de lidstaten bijeen brengen. Vooral Franse boeren profiteren hiervan. Het kabinet ziet cofinanciering als een manier om de Nederlandse netto-betalingspositie te verbeteren. Na invoering hoeft Nederland minder aan Brussel af te dragen. Volgens de SER bevordert cofinanciering de doelmatigheid van het landbouwbeleid. Zo is het beter mogelijk betalingen aan boeren te koppelen aan maatschappelijk gewenste prestaties, zoals onderhoud van het landschap.