Scholen mogen naar nieuwe onderbouw

Den Haag. Middelbare scholen kunnen vanaf komend schooljaar de veel bekritiseerde basisvorming vervangen door een nieuwe onderbouw. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren besloten. In de nieuwe onderbouw is het aantal kerndoelen, waarin staat omschreven wat de leerlingen moeten kennen, sterk teruggebracht. Scholen krijgen zo meer vrijheid om de lessen zelf in te vullen. Ook kunnen leraren lessen buiten hun vakgebied gaan geven en wordt de verplichte onderwijstijd in het voortgezet onderwijs teruggebracht van 40 naar 39 weken per jaar.