Monopolie Holland Casino ligt niet vast

De staat houdt de markt dicht voor internetgokken. De Europese Commissie beslist vandaag of Nederland daarvoor sancties krijgt opgelegd.

De Nederlandse staat verdient goud geld met zijn twaalf casino's. In 2004 boekte staatsbedrijf Holland Casino een winst van 123 miljoen euro, terwijl de fiscus 144 miljoen euro kon incasseren.

Maar het is de vraag hoelang de monopoliepositie op het exploiteren van casino's overeind kan blijven. Die wordt bedreigd door uitspraken van Nederlandse rechters, die vinden dat Nederland ook particuliere exploitanten moet toestaan, én door sancties door de Europese Commissie.

De Commissie beslist vandaag over plannen van verantwoordelijk minister Donner (Justitie, CDA) om de exclusieve exploitatierechten van Holland Casino uit te breiden met internetgokken. Dat rukt wereldwijd op en is volgens de Nederlandse wet verboden. Donner wil het internetgokken tegengaan door er via Holland Casino een legaal alternatief tegenover te stellen.

Particuliere exploitanten mogen zonder vergunning in Nederland geen kansspelen aanbieden, ook niet vanuit het buitenland, zo besliste de Hoge Raad vorig jaar na slepende procedures die waren aangespannen door het Britse gokbedrijf Ladbrokes.

Het arrest van de Hoge Raad was in overeenstemming met eerdere uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Dat hof had al eerder bepaald dat de overheid beperkingen mag opleggen aan gokwebsites als daarmee gokverslaving kan worden tegengegaan.

Maar het beleid van Donner om Holland Casino via internet meer armslag te geven, kan die monopoliepositie van de Nederlandse staat onderuithalen. Nationaal kansspelbeleid moet erop gericht zijn goklust te beteugelen. Het is maar de vraag of uitbreiding met een legale goksite dat doel dient.

Vorig jaar juli liet eurocommissaris Verheugen (Ondernemingen en Industrie) Nederland officieel weten dat de wetswijziging die internetgokken mogelijk moet maken, consequenties kan hebben voor het nu nog te rechtvaardigen verbod voor buitenlandse exploitanten om op de Nederlandse markt te opereren.

In eigen land oordeelde de rechtbank in Breda dat Donner niet zonder meer kan claimen dat de monopoliepositie van Holland Casino er inderdaad op gericht is het gokken te ontmoedigen. De rechtbank deed die uitspraak in een zaak die was aangespannen door een Frans bedrijf dat in Breda een casino wil exploiteren.

Maar ook de Europese Commissie heeft nog recht van spreken. Die kan zelfs in een “uitsluitingsprocedure' de nu voorgestelde wetswijziging verbieden wegens strijdigheid met artikelen in het EG-verdrag waarin vrij verkeer van diensten wordt gewaarborgd.

De te verwachten complicaties indien het Europese Hof van Justitie zich opnieuw uitspreekt over het Nederlandse gokbeleid, verklaren ook het nee van Donner tegen plannen van zijn partijgenoot Leers, burgemeester van Maastricht, die met het Amerikaanse gokbedrijf Herrah's onderhandelt over het openen van een casino in zijn stad.

Met een investering van 500 miljoen euro en 4.000 arbeidsplaatsen erbij zou dit casino een prestigieus project voor Maastricht zijn. Maar voor Donner staat er meer op het spel: de monopoliepositie van Holland Casino, het tegengaan van gokverslaving én een inkomstenbron van de staat.

    • Jos Verlaan