Jeugd is de dupe

Er kleven nare consequenties aan het Eerste Baan Contract (CPE) dat de Franse regering wil invoeren. Immers, ook al functioneert een werknemer goed, op het moment dat hij/zij een vast contract dient te krijgen, wordt hij een stuk minder interessant voor de werkgever. De kosten voor deze werknemer stijgen drastisch, terwijl het geleverde product (ongeveer) gelijk zal blijven.

Voor een bedrijf kan het dan interessant zijn zich weer te oriënteren op zojuist afgestudeerden of werklozen, en een even ambitieus of capabel persoon aan te trekken als de vorige werknemer.

Na de inwerkperiode zal de productiviteit van deze persoon gelijk zijn aan die van zijn voorganger, maar met het voordeel dat deze tweede persoon nog twee jaar te gaan heeft voordat de cyclus zich gaat herhalen.

    • Willem Kamps Tilburg