Defensie verbiedt porno in openbare ruimtes

In de Nederlandse strijdkrachten is met onmiddellijke ingang een verbod op vertoning van pornofilms van kracht. Dat heeft staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) gisteren in de Tweede Kamer meegedeeld. Pornofilms mogen niet meer in openbare ruimten worden vertoond, noch geprojecteerd of vertoond met middelen van Defensie. Het kijken naar pornofilms met eigen apparatuur in een privéruimte - bijvoorbeeld de eigen hut op een marineschip - is niet verboden, aldus Van der Knaap.

Aanleiding voor het verbod is een verkrachtingszaak bij de marine. Een commissie met twee commissarissen van de Koningin en een forensisch psychiater onderzoekt deze zaak, en seksueel geweld binnen de krijgsmacht in het algemeen. Ook het functioneren van vertrouwenspersonen en klachtencommissies wordt bekeken. De Commissie Ongewenst Gedrag wordt morgenmiddag officieel geïnstalleerd.

Van der Knaap was naar de Kamer geroepen voor de beantwoording van mondelinge vragen van het Kamerlid Karimi (GroenLinks). Hij verving minister Kamp (Defensie), die een bezoek brengt aan de Antillen. Karimi wilde dat Van der Knaap, die bij Defensie over personeel gaat, afstand zou nemen van de uitspraak van Kamp dat seksueel geweld bij de krijgsmacht niet ernstiger is dan bij andere maatschappelijke organisaties. In 2005 waren er bij Defensie circa 400 meldingen van “ongewenst gedrag', dat wil zeggen “pesterijen, intimidaties en misstanden'.

Van der Knaap benadrukte dat de minister en hijzelf de verkrachtingszaak bij de marine, waarover de commandant van de marine de bewindslieden anderhalf jaar lang niet heeft geïnformeerd, in gelijke mate “schandalig en onacceptabel“ vinden. Anders dan Karimi en de militaire vakbonden eerder hebben gezegd, wilde Kamp volgens de staatssecretaris de verkrachtingszaak niet bagatelliseren. Hij beoogde slechts aan te tonen dat de overgrote meerderheid van de 65.000 werknemers van Defensie zich niet aan seksueel geweld schuldig maakt.

De commissie zal iedereen oproepen zich met eventuele klachten over seksuele intimidatie of geweld te melden, aldus Van der Knaap. De rapportage over de verkrachtingszaak van de commissie wordt verwacht in mei, het algemene rapport over seksueel geweld volgt later.