Compromis in zicht over Iran

Na drie weken van moeizame onderhandelingen zijn de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het gisteren in grote lijnen eens geworden over een ontwerp-verklaring over het omstreden Iraanse nucleaire programma.

In de tekst wordt Iran opgeroepen alle uraniumverrijking te bevriezen. Verder hebben de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië concessies gedaan aan Rusland en China. Er is geen sprake van dreigementen met strafmaatregelen.

“We zijn ongelooflijk flexibel geweest“, zei gisteren de Amerikaanse VN-ambassadeur John Bolton, die als een havik wordt beschouwd. “Ik ben waarschijnlijk nog nooit zo flexibel geweest.“

De tekst voor een “verklaring van de voorzitter' is inmiddels naar alle vijftien leden van de Veiligheidsraad gestuurd. De drie westerse permanente leden hoopten dat de raad haar vanavond aanneemt, vóór de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijf plus Duitsland zich morgen in Berlijn over een strategie jegens Iran buigen. Maar niet alle details zijn al geregeld, en een niet-bindende verklaring van de voorzitter vereist in tegenstelling tot een (zwaardere) resolutie de instemming van alle leden.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) stuurde het dossier-Iran op 8 maart naar de Veiligheidsraad in reactie op het Iraanse besluit de verrijking van uranium te hervatten. Met name het Westen verdenkt Iran van een geheim kernwapenprogramma. De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk wilden Iran twee weken de tijd geven om aan hun eisen, met name bevriezing van uraniumverrijking, te voldoen. Rusland en China vreesden dat zo'n tekst een opmaat zou zijn naar sancties, waartegen zij zich verzetten.

De compromistekst geeft IAEA-chef ElBaradei dertig dagen de tijd om zowel het IAEA als de Veiligheidsraad te informeren over de mate waarin Iran aan de eisen tegemoetkomt. Verder is onder andere een eerdere passage geschrapt waarin Irans nucleaire activiteit een mogelijke bedreiging van internationale vrede en veiligheid werd genoemd.