Beursgang van Schiphol is definitief

De gedeeltelijke privatisering van Schiphol kan vanaf 23 mei beginnen. Een deel van de aandelen wordt onderhands verkocht, een ander deel op de beurs, maar de meerderheid blijft bij de overheid.

Dit bleek gisteren uit het spoeddebat, aangevraagd door Tweede-Kamerlid Duivesteijn (PvdA).

Zalm houdt vast aan zijn voornemen om de privatisering van 49 procent van de aandelen van Schiphol in gang te zetten. De overheid zal een meerderheidsbelang houden en over strategische besluiten het vetorecht behouden.

Een poging van de linkse oppositiepartijen om de verkoop van het minderheidsbelang te vertragen, is gisteravond op niets uitgelopen. “Het loopt goed“, vatte minister Zalm (Financiën, VVD) de voorbereidingen van de privatisering samen, tot ergernis van de woordvoerders van de PvdA, GroenLinks en de SP.

Zalm deed de toezegging dat hij niet zal overgaan tot verkoop vóór 23 mei. Op die dag behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel waarin de economische toekomst van Schiphol wordt geregeld. Daarna moet Zalm met de gemeente Amsterdam over de verkoop onderhandelen. Amsterdam heeft een aandeel van 21,8 procent in de luchthaven; de gemeente Rotterdam 2,4 procent.

Als de Eerste Kamer, zoals Zalm zei te verwachten, met de Schipholwet instemt, is de gemeenteraad van Amsterdam de laatste horde die de minderheidsprivatisering van Schiphol in de weg staat. De linkse partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen de meerderheid in de Amsterdamse raad hebben, hebben zich tegen privatisering uitgesproken. Zalm heeft Amsterdam het voorkeursrecht gegeven om haar aandeel te verkopen, maar het is niet zeker of Amsterdam hierop zal ingaan.

PvdA'er Duivesteijn verweet Zalm de privatisering te forceren en maande de minister om “rustig en ontspannen“ de parlementaire procedures af te handelen. Zalm zei dat hij al vijf keer overleg met de Kamer heeft gevoerd over Schiphol. “Als dat forceren is, weet ik niet wat rustig aan doen is.“

Tegen Kamerlid Haverkamp (CDA) bevestigde Zalm dat het de bedoeling is 20 à 25 procent van de privatisering via onderhandse plaatsing te verkopen. Maar als de prijs die de staat voor deze aandelen ontvangt meer dan 5 procent lager is dan wat de aandelen opbrengen die naar de beurs worden gebracht, zal Zalm van onderhandse plaatsing afzien. “Ik ga de aandelen niet verkwanselen“, zei hij.

Hij voegde daar aan toe “goede hoop“ te hebben dat onderhandse plaatsing een succes wordt. Volgens hem tonen institutionele beleggers, dat zijn onder meer pensioenfondsen en verzekeraars, interesse in infrastructurele investeringen zoals een luchthaven.

De waarde van heel Schiphol wordt geschat op enkele miljarden euro's.