29.000 geslaagde reïntegraties

In 2005 gingen meer dan 29.000 werklozen en arbeidsongeschikten weer aan het werk na begeleiding door een reïntegratiebedrijf. Dat staat in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van de uitkeringsinstantie UWV.

In 2001 gingen 17.000 mensen aan het werk na reïntegratie. Bijna 85.000 mensen begonnen vorig jaar aan een reïntegratietraject. In het eerste jaar na de start van een traject om weer aan het werk te gaan vinden in de regel weinig deelnemers een baan, nog geen 10 procent. In het tweede jaar loopt dit op tot een kwart en in het derde jaar na aanvang tot eenderde.

In 2005 zette het UWV de herbeoordeling voort van ruim 340.000 arbeidsongeschikten, die in het najaar van 2004 startte. 117.500 arbeidsongeschikten ondergingen vorig jaar een herkeuring. Van hen moest 38,3 procent meer of volledig aan het werk. Eenderde van deze mensen had al een baan. Van deze mensen die al werkten ging driekwart na de herbeoordeling meer werken. Van de mensen die sinds het begin van de herkeuringen goedgekeurd werden vond 7 procent een baan.

In 2005 daalde het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met 60.000 tot 904.000. Het aantal werkloosheidsuitkeringen daalde van 322.000 in 2004 tot 307.000 in 2005.

Rectificatie / Gerectificeerd

In de grafiek over herkeuringen bij het artikel 29.000 geslaagde reïntegraties (29 maart, pagina 19) staat dat 1.524 mensen na goedkeuring weer aan het werk gingen. Dit is niet juist; het waren er 3.378.