Weigering voedsel om aids-remmers

In een gevangenis in de Zuid-Afrikaanse stad Durban zijn enkele honderden gedetineerden in hongerstaking gegaan om hun eis van gratis aids-remmers kracht bij te zetten. Ongeveer 180 gevangenen zouden de medicijnen dringend nodig hebben.

Volgens de belangenorganisatie Treatment Action Campaign (TAC), die strijdt voor een betere verspreiding van aids-remmers, zijn in de afgelopen drie maanden meer dan twintig gedetineerden in de Westville-gevangenis gestorven aan infecties die verband hielden met aids. De organisatie is namens de gedetineerden al maanden in onderhandeling over gratis aids-remmers.

De gevangenisdirectie zegt de aids-remmers, die de overheid verstrekt, niet aan de gevangenen te kunnen geven omdat die niet over identiteitspapieren beschikken. Voor die documenten moeten de gedetineerden betalen en dat kunnen ze niet.

Een ander probleem zou zijn dat de gevangenisziekenhuizen niet zijn geaccrediteerd voor de verstrekking van anti-retrovirale geneesmiddelen. Gedetineerden naar reguliere ziekenhuizen overbrengen om ze daar te laten behandelen, is te onveilig.

De gevangenen willen dat een minister met hen komt praten. “We zijn ziek, we zijn ziek“, zei een woordvoerder van de groep hongerstakers, die volgens sommige berichten uit 240, volgens andere uit zeker 500 personen bestaat. Ze zullen hun voedselweigering, in eerste instantie gepland voor drie dagen, voortzetten als aan hun eisen geen gehoor wordt gegeven.

De universiteit van Witwatersrand bereidt namens vijftien van hen een rechtszaak voor. De Zuid-Afrikaanse overheid geeft momenteel aids-remmers aan 50.000 van de ongeveer zes miljoen inwoners die ze nodig hebben.