Wees blij dat allochtonen de politiek vertrouwen

In alle oprechtheid ben ik verbaasd en teleurgesteld hoe de politiek en de media met de hoge opkomst van allochtonen en hun voorkeur bij de gemeenteraadsverkiezingen omgaan.

Het is ook nooit goed. Als de allochtonen niet naar de stembus gaan, vinden we dat ze zich `buitensluiten` en als ze massaal gaan stemmen, voorzien we `ongelukken`.

Er is weinig of geen aandacht voor waar het echt om gaat, namelijk dat de allochtonen door hun massale opkomst een stem willen laten horen, omdat ze vertrouwen hebben in de instituties en de politiek. We zien dat allochtonen meer en meer gebruikmaken van het passieve kiesrecht, het recht om verkozen te worden in de gemeenteraad.

Dat is natuurlijk één manier om invloed op politiek en bestuur uit te oefenen. Een andere manier is het actieve kiesrecht, het recht om te kiezen. Ook daar zien we een groei. Steeds meer allochtone kiezers weten de weg naar de stembus te vinden. Dat ze hierbij een voorkeur hebben uitgesproken voor de PvdA, zegt mede iets over de andere politieke partijen.

De vraag is waarom deze kennelijk onvoldoende voor allochtonen openstaan of te weinig aandacht hebben voor hun positie in de samenleving.

    • Ugur Pekdemi Voorzitter Turks Academisch Netwerk