Verder overleg over kwestie-Iran

New York, 28 maart. Drie weken nadat het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) het dossier-Iran formeel doorspeelde aan de Veiligheidsraad van de VN is er nog steeds geen overeenstemming hoe Iran te dwingen tot stopzetting van zijn uraniumverrijkingsprogramma. De VN-ambassadeurs van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad wisselden gisteren opnieuw voorstellen uit, maar er was geen zicht op een doorbraak. De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, die Iran een deadline willen stellen, staan tegenover China en Rusland, die nog ruimte zien voor diplomatieke actie. Donderdag praten in Berlijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijf landen plus Duitsland over de strategie jegens Iran.