Vaccineren van hobbypluimvee is goed

In deze krant van 21 maart hekelt dierenarts J. Hooimeijer het vaccinatiebeleid bij vogelgriep van minister Veerman. In Nederland zijn slechts vijf door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en Europees erkende vogelspecialisten (specialisten in de diagnostiek en behandeling van vogels die voor het genoegen van de mens in huis en hof worden gehouden) en de geïnterviewde dierenarts behoort daar niet toe.

De Europese toestemming tot het vaccineren van hobbypluimvee moet worden beschouwd als een belangrijke stap vooruit met betrekking tot het welzijn van de dieren, omdat de dieren immers weer naar buiten mogen. Met name als het gaat om watervogels als eenden is het ophokken een ramp. Wat er al dan niet zal gaan gebeuren bij een uitbraak van vogelgriep, doet aan dit welzijnsaspect niets af. Een overweging om eventueel tot ruiming van gevaccineerde dieren over te gaan in de onmiddellijke nabijheid van een infectiehaard zou kunnen zijn dat gevaccineerde dieren niet ziek worden, maar wel symptoomloze drager van het virus kunnen zijn.

Hoewel risico`s van vaccinatie altijd aanwezig zijn, zijn deze gering. Het inspuiten van entstof in de bloedbaan moet worden beschouwd als een kunstfout en is bij een vakkundig uitgevoerde individuele enting ondenkbaar. Elke dierenarts leert immers dat je,voordat je inspuit, eerst moet opzuigen om er zeker van te zijn dat de naald niet in de bloedbaan zit.

Dat trekvogels geen virus zouden kunnen verspreiden, is onjuist. Het is al jaren bekend datwatervogels beruchte wilde reservoirs zijn van allerlei varianten van het vogelgriepvirus.

Dit laat onverlet dat de door menselijke factoren veroorzaakte risico`s, zoals het transport van pluimvee en van aan pluimvee gerelateerde producten, groot zijn en zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

    • J. Cornelissen
    • J.T. Lumeij
    • N.J. Schoemaker
    • F.A.L.M. Verstappe Dierenartsen