“Uittrekken schoenen in moskee is een stap te ver'

Een moskee betreden is verboden voor christelijk-gereformeerden. “Door je schoenen uit te trekken onderwerp je je aan de islam.“

Predikant M. Kempeneers

Schoenen uitdoen in een moskee. Christelijk-gereformeerd predikant M. Kempeneers uit Elburg vindt die verplichting onverenigbaar met zijn geloof. Het is een religieuze handeling, zegt de orthodoxe dominee. Hij ziet het “als een eerbetoon aan de islam“, een andere religieuze overtuiging. Dat is de reden waarom hij eerder deze maand enkele honderden leerlingen van de reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt College in Kampen heeft afgeraden om in het kader van een lessencyclus over de islam de plaatselijke moskee te bezoeken. De gesprekken met de jongeren vonden plaats tijdens de catechisatie (kerkelijke bijbelles).

Wat zijn precies uw bezwaren?

“Voor moslims is het een ritueel dat heeft te maken met hun opvattingen over reinheid en onreinheid. De moskee moet rein blijven, dat is de reden waarom ze hun schoenen in het voorportaal van de gebedsruimte uittrekken. Doen ze dat niet dan ontheiligen ze de gebeden. Ook in de bijbel wordt gesproken over een dergelijk ritueel. Bijvoorbeeld in Exodus 3:5. Daarin wordt Mozes door God opgedragen om het joodse volk uit Egypte naar Israël te leiden. De stem van God zegt tegen Mozes: trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig land. Voor mij heeft het uitdoen van de schoenen dus wel degelijk een religieuze betekenis.“

Door de moskee te betreden onderwerp je je volgens u dus feitelijk aan de islam?

“Dat klopt. Als je de bijbel echt serieus wilt nemen dan kan je een aantal gegevens niet maar even wegparkeren. In de bijbel staat dat er één naam onder de hemel gegeven is waardoor wij zalig moeten worden. En dat is Christus. Dat is een serieuze boodschap waaraan wij onze moeten houden. Religie is geen hobby.“

Kunnen moslims en christenen volgens u dan wel samenleven in Nederland?

“Ik vergelijk het met de oecumenische huwelijksinzegening van prins Maurits en prinses Marilène in 1998. Zij is katholiek; hij is hervormd. Er werd een mis opgedragen waaraan de koningin, die hervormd is, niet deelnam. Maar ze was wel bíj de plechtigheid. Ik zou bijvoorbeeld ook niet een katholieke kerk betreden als ik gedwongen werd om me bijvoorbeeld met gewijd water te wassen. Het geloof verplicht je om grenzen te stellen.“

In het kader van de integratie gaan de laatste tijd imams voor in de kerk en prediken dominees in de moskee. U keurt dat dus af?

“Allah van de moslims en de God van de christenen zijn niet dezelfde. Dat vinden ook de moslims. Je ziet dat de laatste tijd de noodzaak van integratie erg belangrijk wordt gevonden, met name door liberale gelovigen. Ze betogen dat alle godsdiensten gelijk zijn en dat er al genoeg oorlogen over religies zijn gevoerd. Daar moeten we mee ophouden. Maar ik bekijk het door een andere bril. Wij hebben een eigen godsdienst. Daar moeten we serieus mee omgaan en naar leven.“

U legt dus de grens bij het betreden van de moskee. Je informeren over de islam is niet verboden.“

“Precies. Een imam [een islamitische geestelijke, red] kan best naar de school van de kinderen komen en uitleggen wat de islam inhoudt. Ook ben ik niet tegen het vertonen van films over de islam. Het gaat mij puur om het schoenenritueel. Daar ligt voor mij de grens wat je als gelovige wel en niet moet doen.“

    • Froukje Santing