“Syrië op de hoogte van asielaanvragen'

Van ruim 200 Syrische vluchtelingen die terug moeten naar hun land van herkomst weet de Syrische overheid dat een deel in Nederland asiel heeft aangevraagd. Dat geeft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) toe in een brief die ze gisteren aan de Tweede Kamer stuurde. Een ruime meerderheid in de Kamer vreest dat de vluchtelingen daardoor in de problemen komen in Syrië.

De informatie ging over tafel tijdens gesprekken die de afgewezen asielzoekers en illegalen in februari voerden met vertegenwoordigers van hun land van herkomst. Deze zogeheten presentaties zijn nodig voor het verkrijgen van een laissez passer. Zonder dat reisdocument kan Nederland vluchtelingen niet uitzetten. De brief van de minister volgt op een Kamerdebat eerder deze maand. Daarin riep een ruime meerderheid (CDA, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie) Verdonk ter verantwoording over de gang van zaken rond de vuchtelingen.

Omdat Syrië niet over een diplomatieke missie in Nederland beschikt, kwam er vorige maand een delegatie uit Damascus. Die voerde op kantoren van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met 181 Syriërs gesprekken. Bij de eerste twaalf gesprekken was een IND-medewerker aanwezig. Daarna gaven de Syriërs te kennen dat ze dat niet meer wilden omdat de “gesprekken stroef verliepen“, zei Verdonk toen.

De minister laat in de brief weten dat het vrijgeven van informatie over de asielachtergrond soms op initiatief van de vluchtelingen zelf gebeurde. In andere gevallen werd er door de Syrische delegatie expliciet naar gevraagd. Verdonk schrijft dat niet is gebleken dat vluchtelingen die naar Syrië terugkeerden door hun asielaanvraag in de problemen zijn gekomen.

De Tweede Kamer zou vanmiddag opnieuw met Verdonk over de kwestie debatteren. Daarin zou ook het lot aan de orde komen van een Syrische vader en zoon die eind januari na terugkeer vanuit Nederland in Damascus zouden zijn opgepakt.