Straalmotor werkt op 314 km hoogte

rotterdam, 28 maart. In Australië is zaterdag opnieuw een experiment met een `scramjet`-motor uitgevoerd. De revolutionaire straalmotor Hyshot III werd door een conventionele raket vanaf basis Woomera naar een hoogte van 314 km gebracht en bereikte, terugvallend naar aarde, de hoge snelheid die voor zijn werking noodzakelijk is. De `scramjet` is een supersone `ramjet`, een zeer eenvoudige straalmotor zonder bewegende onderdelen die waterstof verbrandt met zuurstof uit de omgevingslucht. Het zuurstof-aanbod uit de stuwing voor de scramjet is pas bij een veelvoud van de geluidssnelheid voldoende. De Hyshot III, die maar enige seconden werkte, was gebouwd door het Britse defensiebedrijf Qinetiq. In maart 2004 deed de Nasa een vergelijkbare proef met een scramjet die X-43A heet. Scramjets moeten satellietlanceringen goedkoper maken, maar zouden ook in supersone verkeersvliegtuigen kunnen worden opgenomen.