Reïntegratie leidt vaak tot conflicten

Den Haag. Conflicten tussen werknemers en werkgevers over terugkeer op de werkvloer na ziekte leidden vaak tot ontslag. Dat zegt de Stichting De Ombudsman op basis van klachten die zij ontvingen van werknemers. De stichting kreeg vorig jaar 127 klachten waarbij onenigheid tussen werknemer en werkgever over de reïntegratie leidde tot ontslag of dreigen met ontslag. Volgens juriste Caroline de Groot van de stichting is sprake van een toename. Ze baseert zich hierbij tevens op gesprekken met bedrijfsartsen en werkgevers.