Prijzenslag kost Zilveren Kruis 175 mln

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de grote winnaar in de prijzenslag bij de basispolis in de nieuwe zorgverzekering, heeft 175 miljoen euro gespendeerd aan premiekortingen op collectieve contracten.

Dat blijkt uit de resultaten over 2005 die de eigenaar van Zilveren Kruis, het bank- en verzekeringsconcern Eureko, vanochtend bekendmaakte.

Het bedrag van 175 miljoen euro is de eerste indicatie van de financiële inzet van de verzekeraars om marktaandeel te winnen. Verzekeraar Agis, de verliezer in de prijzenslag, klaagde de afgelopen weken dat commerciële verzekeraars hun kapitaalkracht gebruikten om klanten te winnen. Als voormalig ziekenfonds heeft Agis minder reserves.

Zilveren Kruis wil de gemaakte kosten, die het aanduidt als investeringen, in drie jaar terugverdienen door meer efficiency en vermindering van de schadelasten.

Zilveren Kruis won de afgelopen maanden naar eigen zeggen 430.000 nieuwe klanten. Per saldo zijn nu 3,3 miljoen Nederlanders bij Zilveren Kruis verzekerd. In het groeicijfer zitten collectieve ziektekostenregelingen die bedrijven eerder zelf uitvoerden, zoals Shell, alsmede grote collectieve contracten, waaronder een voor de 1,5 miljoen leden van de coöperatieve Rabobank en een voor de bijna 51.000 medewerkers van de Rabobank. De Rabobank is vorig jaar, dankzij de verkoop van haar verzekeringsdochter Interpolis aan Achmea, een grootaandeelhouder geworden bij koepel Eureko. De Rabo bezit 37 procent van de gewone Eureko-aandelen, de Vereniging Achmea heeft 49,6 procent van deze aandelen. De aandelen van Eureko zijn niet aan een effectenbeurs genoteerd.

De prijzenslag op de basispolismarkt is ontketend door een wetswijziging per 1 januari. De particuliere ziektekostenverzekeringen en de ziekenfondsverzekeringen zijn samengevoegd tot één basispolis, met aanvullende verzekeringen naar keuze.

De winst voor belastingen op de zorgverzekeringen, dat vooral bestaat uit Zilveren Kruis, daalde in het tweede halfjaar met 61 procent ten opzichte van de vergelijkbare cijfers over 2004 naar 33 miljoen euro. In zijn persbericht rept Eureko onder meer van 20 miljoen euro aan extra verkoopkosten, aangepaste automatiseringssystemen en tijdelijk personeel.

De winst voor belastingen en gestaakte activiteiten van Eureko als geheel verdubbelde dankzij opbrengsten op strategische investeringen en minderheidsbelangen naar 826 miljoen euro. De nettowinst zakte 31 procent naar 706 miljoen euro.

Eureko had eind 2005 20.166 voltijdbanen. In het kader van kostenreducties na de overname van Interpolis wil het concern het aantal banen met 2.500 tot 3.000 verminderen.