Oorlogsrecht en militaire werkelijkheid 2

Het nadeel van een juridische aanpak van zwartebladzijde-kwesties is de eenzijdigheid ervan. Het vraagstuk of x wel of niet moet gebeuren, hangt niet alleen af van de inhoud van rechtsregels. Sterker, die rechtsregels zijn juist een weerslag van een achterliggende motivatie, die meteen na codificatie genegeerd wordt. Door rood licht rijden mag ook niet. Het is evenzeer in strijd met de wet als het uitleveren van gevangenen aan mogelijke folteraars. Door de `waarom`-vraag te negeren, wordt het sociale karakter van rechtssystemen in de juridische wereld vaak omzeild. De onomstreden juridische verantwoordelijkheid van Nederland voor zijn gevangenen is daardoor ontvankelijk voor de meest dodelijke aller replieken: `en wat dan nog?`

    • Mr.Drs. Saskia Ploeg Internationaal Jurist