Nederlanders werken fusie tegen

Het kan voor de London Stock Exchange (LSE) wel eens lastiger worden een fusie met Euronext te bewerkstelligen dan het op het eerste gezicht lijkt. Het zijn niet alleen de Fransen die overtuigd moeten worden, ook met de Nederlanders moet rekening worden gehouden.

Voordat de LSE een fusie met de Europese beurs wil aanbevelen bij zijn aandeelhouders, moet eerst een aantal knopen rond het ondernemingsbestuur zijn doorgehakt. De topman van Euronext, Jean-François Theodore, mag dan openstaan voor het idee van een naar Britse snit gemodelleerd enkelvoudig bestuur, de LSE wil misschien wel meer concessies, inclusief een beursnotering in Londen en een hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk waar Engels wordt gesproken.

Bij die gedachte verslikt Jacques Chirac zich wellicht in zijn croissants. Maar het zou in Amsterdam bijkans tot nog meer gesputter kunnen leiden.

Een fusie met Londen zou de Franse invloed zeker doen verwateren, maar de Fransen zouden nog steeds een van de grote twee zijn. De Nederlanders worden daarentegen naar de marge verdrongen, samen met de Portugezen en de Belgen, wier beurzen ook al zijn opgeslokt door Euronext. Dat zou om diverse redenen steken. In de eerste plaats was Euronext oorspronkelijk bedacht als een door de Fransen en Nederlanders gezamenlijk bestuurd project. De Nederlanders hebben het Theodore nooit vergeven dat hij de afspraak niet is nagekomen die hem ertoe zou hebben gedwongen twee jaar geleden de fakkel over te dragen aan een Nederlandse opvolger.

Meer in het algemeen zijn de Nederlanders bezorgd over het verlies van hun economische soevereiniteit. Ze zijn nog maar net de afvalligheid van Koninklijke Olie te boven, dat vorig jaar met het Britse Shell fuseerde en de belangrijkste beursnotering naar Londen liet verhuizen. Een fusie van Euronext en LSE zou worden beschouwd als een aanwijzing dat nog meer invloed vanuit Amsterdam weglekt naar andere centra.

Dat is de reden dat de Nederlanders erop gebrand waren dat Euronext een in Nederland geregistreerd bedrijf zou zijn, en dat de minister van Financiën het recht behield zijn veto uit te spreken als een aandeelhouder meer dan 10 procent van het bedrijf zou verwerven.

Het zal niet makkelijk zijn de Nederlanders over de streep te trekken - anders dan door het hoofdkantoor in Amsterdam te laten. Eén behulpzame factor is dat Deutsche Börse, dat eveneens geïnteresseerd is in een transactie met Euronext, erop staat dat het geheel vanuit Frankfurt wordt bestuurd.

Maar er is één ding dat Clara Furse, de baas van de LSE, kan doen om te bittere pil te vergulden. Hoewel zij een dubbele Brits-Canadese nationaliteit heeft, waren haar ouders Nederlanders. Zij kan dus altijd een aanvraag voor een paspoort indienen.

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Jonathan Ford