Nederlanders het slimst?

Nederlanders zijn, samen met Duitsers, het slimst van Europa en aanzienlijk intelligenter dan Belgen. Met dit nieuws was het gisterochtend prettig opstaan. Maar klopt het ook?

“Onwaarschijnlijk“, zeggen drie Nederlandse wetenschappers. Het bericht over de bovenmatige intelligentie van Nederlanders is gebaseerd op een nieuw boek van de Noord-Ierseprofessor Richard Lynn. Deze psycholoog baarde eerder opzien door te stellen dat Afrikaanse landen arm blijven doordat Afrikanen gemiddeld een lager IQ hebben dan bijvoorbeeld Europeanen. Dat Afrikanen bij IQ-tests laag scoren is overigens juist. Aziaten scoren gemiddeld het hoogst. Maar over de oorzaken hiervan verschillen de meningen. Lynn stelt dat Afrikanen door specifieke evolutionaire ontwikkelingen minder genetische aanleg voor intelligentie hebben. “Maar algemeen wordt aangenomen dat het opleidings- en welvaartsniveau een bepalende rol spelen bij verschillen in intelligentie tussen groepen“, aldus Peter Tellegen van de Rijksuniversiteit Groningen. De verschillen die Lynn binnen Europa constateert, verklaart de Noord-Ier eveneens uit historische ontwikkelingen. Bewoners van het koude Noord-Europa aten door een gebrek aan groenten vroeger meer vlees dan Zuid-Europeanen. Onder andere het grote aandeel proteïnen in het vleesrijke dieet van de Nederlandse en Duitse voorvaderen zou de ontwikkeling van hun grotere hersenen verklaren. Ook deskundigen Hans Stauder van de Universiteit Maastricht en Wim van der Linden van de Universiteit Twente zetten grote vraagtekens bij de conclusies van Lynn. “Dat Nederland en België, die wat welvaarts- en opleidingsniveau zo op elkaar lijken, een aanzienlijk verschil laten zien is onwaarschijnlijk“, zegt Stauder. “Als je zoiets in 22 landen onderzoekt, moet je op zijn minst dezelfde test gebruiken. Lynn heeft allerlei onderzoeken op een hoop geveegd en conclusies getrokken“, aldus Van der Linden.

    • Wilmer Heck