“Liberalisering woningmarkt moet radicaler'

De woningmarkt moet radicaal worden geliberaliseerd en de woningbouwcorporaties moeten worden opgesplitst.

Dit schrijft de Raad van Economische Adviseurs (REA) in een vanmiddag gepubliceerd rapport. De REA, een economische adviseur van de Tweede Kamer, neemt hiermee stelling tegen een grote meerderheid van de Kamer. Met name de fracties van PvdA en CDA hebben grote bezwaren tegen de plannen tot liberalisering van de woningmarkt van minister Dekker (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, VVD). Het kabinet besloot onlangs tot een half jaar uitstel. Volgens de REA gaan Dekkers plannen niet ver genoeg.

De woningmarkt is geen markt, maar een bestuurlijke verdelingsmachine, zegt de REA. “De Nederlanse woningmarkt zit anno 2006 op slot, zowel voor huurders als voor huizenkopers.“ Hierdoor is de woningmarkt, veel meer dan de arbeidsmarkt, een paradijs voor insiders: starters moeten jarenlang wachten op een goedkope huurwoning of zijn aangewezen op dure koopwoningen.

“De Nederlandse overheid grijpt grootscheeps in op de woningmarkt, (maar) deze ingrepen hebben een contraproductieve uitwerking“, zeggen de economen.

Het kunstmatig laag houden van huren uit inkomenspolitieke overwegingen frustreert de doorstroming van bewoners met hogere inkomens. Daarnaast beperken gemeenten het aanbod van koophuizen, onder meer door milieuverordeningen en ruimtelijke ordeningsbeleid.

De REA stelt een verregaande versoepeling van de regels rond bouw en ruimtelijke ordening voor, alsmede huurliberalisering met een overgangsregeling en compensatie door middel van belastingverlaging voor huurders met lage inkomens.

De woningcorporaties, die 2,4 miljoen woningen bezitten (75 procent van alle huurwoningen), verhuren maar voor 31 procent aan hun maatschappelijke doelgroep, mensen met lage inkomens die zijn aangewezen op sociale woningbouw. Ze beschikken over grote vermogens, wat leidt tot omvangrijke verspillingen, aldus het rapport. Vermogens van de corporaties moeten volgens de REA worden afgeroomd door de overheid.