Lager kindertal bij allochtonen

Allochtone vrouwen krijgen steeds minder kinderen. Het kindertal van de tweede generatie verschilt nog maar weinig van dat van autochtone vrouwen. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opvallend is dat steeds meer allochtone vrouwen kinderloos blijven.

pagina 9