`Laat leerlinge toe die geen hand wil geven`

UTRECHT. Opleidingencentrum ROC heeft ten onrechte een islamitische leerlinge geweigerd omdat ze mannen geen hand wil geven. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gisteren geoordeeld. De vrouw zei bij haar aanmelding dat haar geloof handenschudden met mannen niet toestaat, voor het ROC was dat reden om haar niet toe te laten tot de opleiding. Volgens de commissie maakt de school zich daarmee schuldig aan discriminatie. Bovendien zijn er volgens de commissie ook genoeg andere manieren om mannen te begroeten.