Hoogervorst heeft niets gedaan aan de “spooknota's'

Vorig jaar is een nieuw financieringssysteem in de gezondheidszorg ingevoerd, de Diagnosebehandelcombinatie (DBC). Nog steeds blijkt dit systeem na allerlei noodverbanden, wijzigingen en veranderingen in de praktijk niet te werken en leidt het tot een toenemende chaos en onvrede bij de gebruikers. Wat de patiënt hiervan merkt zijn o.a. de spooknota's. Veel te hoge rekeningen die de patiënt van het ziekenhuis ontvangt voor behandelingen en onderzoeken die nimmer zijn verricht.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wuift alle kritiek op zijn nieuwe financieringssysteem weg en stelt dat er slechts sprake is van aanloopproblemen die hij op korte termijn zal oplossen. Het probleem van de spooknota's zou per 1 januari 2006 (later werd dit 1 februari) zijn opgelost. Hij heeft verklaard zijn politieke lot aan het oplossen van deze problemen te verbinden.

Nu is 1 februari gepasseerd en zijn de eerste nieuwe nota's door het ziekenhuis verzonden. De hoogste tijd om na te gaan wat er is veranderd en hoe de minister dit probleem heeft opgelost. Er is sinds 1 februari één nieuwe DBC-code bij gekomen voor enkelvoudige poliklinische conservatieve behandeling. Maar hoe zit het met de spooknota's?

Een eenvoudig praktijkvoorbeeld: een eenmalig consult van meer dan twintig minuten. Diagnose code 002 van de DBC-typeringslijst plastische chirurgie. Vóór 1 februari 2006 kreeg de patiënt hier de volgende rekening voor: ziekenhuiskosten 76,40 en specialistenhonorariumkosten 91,50 bestaande uit 54,80 voor de plastisch chirurg, 1,25 radioloog, 0,20 nucleair geneeskundige, 0,45 microbioloog, 1,60 patholoog en 33,20 anesthesioloog. De patiënt heeft echter uitsluitend contact gehad met de plastisch chirurg en heeft geen van de andere specialisten ook maar gezien. Geen wonder dat wij en het ziekenhuis overladen werden met vragen en klachten van boze patiënten.

Na 1 februari is dit echter volgens belofte van de minister veranderd. Nu krijgt de patiënt voor hetzelfde consult een rekening voor ziekenhuiskosten van 77,80 en specialisten honorariumkosten 96,90. Geen rekening dus meer voor die andere specialisten die de patiënt nooit heeft gezien, maar waarvoor hij vóór1 februari toch moest betalen.

Merkwaardig dat die nieuwe rekening dan niet lager maar zelfs hoger geworden is dan voorheen, toen er nog wél betaald moest worden voor behandelingen en consulten die nooit hadden plaatsgevonden.

De site van het CTG (het orgaan dat de tarieven vaststelt) die daarvoor beschikbaar is voor patiënt en dokter, kan uitkomst bieden. Inderdaad is de rekening voor de DBC-prestatiecode 04110000020011 voor het specialistenhonorarium 96,90. Vóór1 februari '06 kon men zien hoe dat was opgebouwd. Maar nu niet meer! Op last van de minister is de opbouw van de post specialistenhonorarium niet meer toegankelijk maar afgeschermd.

Met behulp van mijn ziekenhuis en van DBC-onderhoud kan ik dat toch achterhalen. Het specialistenhonorarium van 96,90 blijkt als volgt te zijn opgebouwd: 58,00 honorarium plastisch chirurg, 1,30 radioloog, 0,20 nucleair geneeskundige, 0,45 microbioloog, 1,60 patholoog en 33,20 anesthesioloog.

Dat betekent dat de minister tegen alle beloften en gegeven garanties in, niets heeft gedaan aan de spooknota's. De patiënt betaalt nog steeds voor zaken en diensten waarvan geen gebruik is gemaakt, maar op last van de minister kan hij of zij dit op de rekening niet meer zien of er via de CTG-site nog achter komen.

Om de patiënten meer inzicht te geven in de omschrijving van gedeclareerde behandelingen, wordt op de papieren nota's een “lekenvertaling' toegevoegd. Zover is het nog niet, omdat men het nog niet eens is over de tekst. Ik heb de volgende suggestie:“Geachte patiënt. Voor 1 februari 2006 moest u betalen voor diensten waarvan u geen gebruik had gemaakt, de “spooknota's'. Daarnaast hadden al die te hoge rekeningen ook gevolgen voor uw eigen risico. Voor het feit dat u daartegen protest heeft aangetekend had en heb ik alle begrip. Ik heb moeten vaststellen dat dit alles helaas het gevolg was van een aanloopprobleempje in het fantastische nieuwe stelsel van financiering van de zorg, dat ik onlangs heb ingevoerd. Ik heb u en de leden van de Tweede Kamer dan ook verzekerd dat ik aan deze spooknota's een onmiddellijk einde zal maken. Mijn politieke lot heb ik hieraan zelfs verbonden. Inmiddels heb ik mijn belofte ingewilligd en ontvangt u geen spooknota's meer. Het CTG heb ik opdracht gegeven om in het kader van verhoging van de transparantie voor u onzichtbaar te maken hoe uw nota is opgebouwd. Hiermee voorkom ik onrust. Dat is voor u, voor de leden van de Tweede Kamer en vooral voor mij van groot belang. Hoogachtend, Hans Hoogervorst, minister van VWS.“

Dr. H.F. Aarts is Plastisch Chirurg

    • H.F. Aarts