Fors minder schade door grote branden

Den Haag, 28 maart. De investeringen van verzekeraars in brandpreventie heeft vorig jaar geleid tot een fikse daling van de schade door grote branden. Over 2005 kwam het totale schadebedrag uit op ruim 251 miljoen euro tegen ruim 458 miljoen euro in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit cijfers van Verbond van Verzekeraars. Het Verbond telde vorig jaar 73 branden tegen 84 in 2004. In 2003 deden zich 129 grote branden voor, die een totale schade veroorzaakten van bijna 637 miljoen euro.