Een advocaat is duurder

De polis van de rechtsbijstandverzekering zit bij velen sinds enige jaren standaard in de ordner Verzekeringen. Het aantal huishoudens dat zich via een rechtsbijstandverzekering verzekert van gratis juridische bijstand is tussen 1990 en 2004 verviervoudigd, ongeveer 1,4 miljoen huishoudens hebben zo'n verzekering.

We hebben hem ook nodig, zo blijkt uit de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Het aantal malen dat een beroep op de verzekering wordt gedaan is in de afgelopen jaren flink toegenomen, terwijl de claimfrequentie bij andere schadeverzekeringen juist afnam. Dit is volgens het CVS niet alleen een gevolg van de toenemende wet- en regelgeving, maar ook van de vele arbeidsconflicten als gevolg van de economisch mindere tijden.

Prijsverschillen

Met een premie van zo'n 150 euro per jaar lijkt een rechtsbijstandsverzekering een goede keus in vergelijking met de kosten die u maakt als u zelf een advocaat moet inschakelen. Toch blijft een kritische blik op de dekking nodig. Ook omdat de kosten van de polissen flink uiteenlopen. Het verschil in premie tussen de verzekeringen met vergelijkbare dekking is zo'n 130 euro, zo blijkt uit vergelijkingssites op internet. Vergelijken loont dus, de meeste aanbieders hebben de polisvoorwaarden op de website staan.

Het belangrijkste is dat de verzekering de juiste dekking heeft. De kosten die voor een externe procedure als een rechtszaak worden vergoed, variëren per verzekering. De Consumentenbond noemt een dekking van 50.000 euro voldoende. Let ook op welke rechtsgebieden (zoals verkeer, wonen, arbeidsrecht, personen- en familierecht) de polis dekt. Als u al een dekking heeft is het de vraag of deze nog voldoet aan uw huidige levenspatroon.

Overlappingen

Vaak is een rechtsbijstandverzekering opgebouwd uit modules voor de verschillende rechtsgebieden. Door het kiezen van de juiste modules past u de polis aan uw wensen aan en is er geld te besparen. Zo kan de module arbeidsrechtzaken mogelijk vervallen als u ook door de vakbond juridisch terzijde wordt gestaan.

Een nadeel heeft de modulaire opbouw ook, de kans is groot dat je de dekking vergeet aan te passen als dat nodig is. Zoals de huurder die met de uitsluiting van de eigen woning werd geconfronteerd bij een conflict met de projectontwikkelaar over zijn net opgeleverde nieuwbouwwoning.

Let ook op overlappingen. Zo kan verkeersschade in uw gezinspolis én in de autoverzekering zitten. Zonde, want er is bij een conflict altijd maar één verzekeraar die u juridisch bij zal staan.

Spelregels

Moet u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering, dan is het zaak de spelregels te kennen. Door de toename van claims hebben veel aanbieders de dekkingen verscherpt. Zo hanteren steeds meer aanbieders een eigen risico en een drempelbedrag. De verzekeraar neemt de zaak dan niet in behandeling als de schade onder een bepaalde drempel blijft.

Om aanspraak te kunnen maken op juridische hulp moet u het verzoek daartoe in een vroeg stadium melden. Maar niet voordat u zelf een poging hebt gedaan om te bemiddelen. Dus eerst zelf aan tafel met de wanpresterende aannemer. Ook in dit stadium kunt u uw verzekeraar al gebruiken voor telefonisch juridisch advies. Denk aan informatie over uw rechten als klant, hulp bij het schrijven van een brief of het toelichten van de relevante jurisprudentie.

Maar wees niet te voortvarend. Het inwinnen van advies bij een bevriende advocaat wordt niet op prijs gesteld, de rechtsbijstandverzekeraar zal de zaak in de meeste gevallen weigeren te behandelen.

    • Cleo Scheerboom