Een advocaat is duurder

De polis van de rechtsbijstandsverzekering zit bij velen standaard in de ordner Verzekeringen. Het aantal huishoudens dat zich via een rechtsbijstandsverzekering verzekert van gratis juridische bijstand is tussen 1990 en 2004 verviervoudigd, ongeveer 1,4 miljoen huishoudens hebben er één.

We hebben hem ook nodig, zo blijkt uit de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Het aantal malen dat een beroep op de verzekering wordt gedaan is in de afgelopen jaren flink toegenomen, terwijl de claimfrequentie bij andere verzekeringen juist afnam.

Prijsverschillen. Met een premie van zo'n 150 euro per jaar lijkt een rechtsbijstandsverzekering een goede keus in vergelijking met de kosten die u maakt als u zelf een advocaat moet inschakelen. Toch blijft een kritische blik op de dekking nodig. Het verschil in premie tussen de verzekeringen met vergelijkbare dekking is zo'n 130 euro, zo blijkt uit vergelijkingssites op internet. Vergelijken loont dus.

Het belangrijkste is dat uw verzekering de juiste dekking heeft. De kosten die voor een externe procedure als een rechtszaak worden vergoed, variëren per verzekering. De Consumentenbond noemt een dekking van 50.000 euro voldoende. Let ook op welke rechtsgebieden (zoals verkeer, wonen, arbeidsrecht, personen- en familierecht) de polis dekt. Als u al een dekking heeft is het de vraag of deze nog voldoet aan uw huidige levenspatroon.

Overlappingen. Vaak is een rechtsbijstandsverzekering opgebouwd uit modules. Door het kiezen van de juiste modules past u de polis aan uw wensen aan en is er geld te besparen. Zo kan de module arbeidsrechtszaken mogelijk vervallen als u ook door de vakbond juridisch terzijde wordt gestaan.

Een nadeel heeft de modulaire opbouw ook, de kans is groot dat je dekkingen vergeet aan te passen. Zoals de huurder die met de uitsluiting van de eigen woning werd geconfronteerd bij een conflict over zijn nieuwbouwwoning.

Let ook op overlappingen. Zo kan verkeersschade in uw gezinspolis én in de autoverzekering zitten. Zonde, want er is bij een conflict altijd maar één verzekeraar die u juridisch bij zal staan.

Spelregels. Moet u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering, dan is het zaak de spelregels te kennen. Door de toename van claims hebben veel aanbieders de dekkingen verscherpt. Zo hanteren steeds meer aanbieders een eigen risico en een drempelbedrag.

Een verzoek om juridische hulp moet u op tijd melden. Maar niet voordat u zelf een poging hebt gedaan om te bemiddelen. Dus eerst zelf aan tafel met de wanpresterende aannemer. Ook in dit stadium kunt u bij uw verzekeraar juridisch advies inwinnen. Denk aan informatie over uw rechten als klant of hulp bij het schrijven van een brief.

Maar wees niet te voortvarend. Het inwinnen van advies bij een bevriende advocaat wordt niet op prijs gesteld, de rechtsbijstandsverzekeraar zal de zaak in de meeste gevallen weigeren te behandelen.

Vergelijk premies op Independer.nl, Verzekeringssite.nl en www.geencentteveel.nl

    • Cleo Scheerboom