Britse ambtenaar legt werk neer

Meer dan een miljoen lokale ambtenaren in Groot-Brittannië zijn vandaag voor 24 uur in staking gegaan. Ze eisen dezelfde pensioenrechten als andere ambtenaren, die als zij 60 worden met werken kunnen stoppen.

In totaal steunen elf vakbonden de staking, die veel scholen, bibliotheken en sportcentra heeft stilgelegd. Ook veel afval wordt vandaag niet afgehaald, terwijl ook sommige rechtbanken vandaag gesloten zullen blijven.

De Londense brandweer beperkt zich uitsluitend tot acute noodgevallen. In steden als Liverpool en Newcastle werden ook tunnels en parkeergarages voor het verkeer gesloten, waardoor het autoverkeer vanmorgen veel hinder van de staking ondervond. Ook in Schotland werd vanmorgen op grote schaal actie gevoerd.

Woordvoerders van de bonden verklaarden dat de staking wel eens de grootste zou kunnen zijn sinds de roemruchte algemene staking van 1926. Ze wezen erop dat zo'n driekwart van de ambtenaren die voor lokale overheden werken vrouwen zijn. Velen in deze sector moeten tot hun 65ste werken, wat overigens ook gebruikelijk is in het bedrijfsleven.

De Labour-regering kwam echter vorige herfst met andere ambtenaren, werkzaam in onder meer de gezondheidssector, het onderwijs en de rijksoverheid overeen om de pensioengerechtigde leeftijd op 60 jaar te handhaven. De werkgevers waren hierover zeer kwaad omdat het volgens hen steeds moeilijker wordt om oudere werknemers goede pensioenen te garanderen.

Een door de regering ingestelde commissie onder leiding van Lord Adair Turner adviseerde eind vorig jaar ook om de pensioengerechtigde leeftijd de komende jaren geleidelijk aan op te trekken tot 67 jaar en mogelijk zelfs tot 69 jaar. De regering moet nog laten weten in hoeverre ze de voorstellen van de commissie-Turner wil overnemen.