Zaak Afghaanse christen gestopt

De zaak van een tot het christendom bekeerde Afghaan wordt teruggewezen naar de aanklagers. De rechter wil laten onderzoeken of de geestelijke gezondheid van de man toelaat dat hij terechtstaat. Hiermee is de kans groter geworden dat Abdul Rahman vrijkomt. Rahman liep de kans de doodstraf te krijgen wegens afvalligheid van de islam.