wie staat aan de top?

Wie zitten er in de raad van commissarissen van Coca-Cola? Hebben deze mensen ook topfuncties bij andere grote Amerikaanse bedrijven?

Maak mappen op www.theyrule.net om te zien wie de multinationals in de VS bestuurden in 2004 en hoe ze met elkaar verbonden zijn.