Tientallen doden na gevechten in Somalië

Mogadishu. Bij vier dagen van hevige gevechten tussen gewapende milities in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn 93 mensen gedood. De strijd ging om de controle van de enige werkende haven van de stad. Gisteren leek de rust enigszins teruggekeerd. Volgens inwoners van Mogadishu hebben de islamitische milities de slag om de haven gewonnen. De gevechten tussen islamitische milities en een alliantie van krijgsheren begonnen woensdag. De milities proberen een islamitisch bestuur in Somalië te vestigen, waar de islamitische wet van kracht is. De krijgsheren, die samen met een groep zakenlieden de afgelopen 15 jaar de macht hadden in Mogadishu, verzetten zich hiertegen. De Somalische interim-premier Abdullah Yusuf heeft de strijdende partijen gisteren opgeroepen tot kalmte. Volgens lokale stamoudsten heeft een van de islamitische milities positief gereageerd op deze oproep tot een wapenstilstand.