stelling

Het is niet erg als juist het bedrijfsleven, aanjager van vernieuwing en werkgever, flinke invloed heeft op de universiteiten.

Stem op nrc.nl/next of sms

nrc eens

nrc oneens

nrc neutraal

naar 3669. Het stemmen per sms kost 25 cent, je ontvangt daarvoor per stem één bericht met de tussenstand.

Kijk voor de uitslag op www.nrc.nl/next. De uitslag van vrijdag: 23 procent was het eens met de stelling 'Een vrouw bij de marine heeft haar lot bijna altijd zelf in de hand: zij moet direct duidelijk maken waar de grenzen liggen.' Er stemden 269 mensen.