retour den haag-brussel

Inspiratiebronnen

Tweede-Kamerlid Boris van der Ham (D66) vond dat minister Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) 'met de bijbel had gezwaaid' in haar artikel over vrijheid van meningsuiting in de Yemen Times. Dat stuk, van eind februari, ging over 'fundamentalistische secularisten' die de Deense cartoonkwestie zouden misbruiken om hun vijandigheid jegens religie te uiten. Vorige week debatteerde de Kamer erover en Van der Ham had bedacht dat hij dat ook kon, met boeken zwaaien. Hij begon met Simon Stevin. Die had in 1590 geschreven over 'radicale calvinisten'. Van der Ham: 'Ook onder de fundamentalistische christenen zag je toen geweld.'

Na vijf dagen van grafieken met winstcijfers wilde Femke Halsema het échte India zien. Na vijf dagen met haar collegafractievoorzitters bijna alleen maar bedrijfsbezoeken te hebben gedaan in India, is Femke Halsema (GroenLinks) het beu. Op de receptie die de Nederlandse ambassadeur heeft georganiseerd in Bangalore, raakt Halsema in gesprek met Meindert Schaap, die in die stad seksueel misbruikte kinderen helpt. Hij kan haar de andere kant van India laten zien, mits ze besluit een dagje te spijbelen. De keuze is snel gemaakt.

Die boodschap was bedoeld voor Kamerlid Geert Wilders die het debat had aangevraagd. De tweede boodschap van Van der Ham was voor Kamerlid Henk Jan Ormel (CDA). 'Ik zou bijna zeggen: lees eens een boek, lees Stevin, Spinoza of Descartes.' De bedoeling was, zegt Van der Ham nu, om de gelovige collega's duidelijk te maken dat vrijheid niet iets is van 'de sixties'. Liberalen baseren hun ideeën op serieuze denkers. Het werd 'een beetje koddig', vindt Van der Ham, toen Ormel zelf en ook Mat Herben (LPF) het opeens over boeken gingen hebben. Ormel adviseerde zijn collega's 'Ongeloof en Revolutie' van de anti-revolutionair Groen van Prinsterer te lezen. Herben noemde de remonstrantse kroniekschrijver Gerard Brand. Koddig, maar ook bijzonder, vindt Van der Ham.

'Iedereen kwam opeens met zijn inspiratiebronnen.' Van der Ham zegt dat hij 'geen filo'soof' is. Hij las traktaten van Spinoza over politiek. 'Descartes heb ik niet gespeld.' (PdK)

'Volle agenda'

Het is dus geen Italiaans-Nederlandse oorlog geworden. De controverse die een kleine twee weken geleden ontstond naar aanleiding van de uitlatingen van de Italiaanse minister Giovanardi over het Nederlandse euthanasiebeleid is begraven onder sussende woorden. Premier Jan-Peter Balkenende zei donderdag in Brussel tegen zijn collega Berlusconi nog eens dat het geen pas had de Nederlandse euthanasiepraktijk met Nazi-methoden te vergelijken en hetzelfde stelde minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken tegenover zijn collega Gianfranco Fini. Volgens de rapportage van de Nederlandse bewindslieden had van Italiaanse zijde het woord 'onacceptabel' geklonken als kwalificatie van de woorden van Giovanardi. Dat was voor hen voldoende.

Blijft de vraag wat er zou zijn gebeurd als het bij schouder ophalen van Berlusconi en Fini was gebleven. Minister Bot had immers al gezegd dat Nederland niet zoveel instrumenten ter beschikking stonden. 'We zullen niet de kruisraketten tevoorschijn halen', zei hij maandag al nadat hij tevergeefs had geprobeerd bij de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Roberto Antonione een ruiterlijk excuus los te peuteren. Maar Berlusconi en zijn minister van Buitenlandse Zaken toonden gelukkig voor de Nederlanders begrip voor hun irritatie. Hoe nu verder? Op koele wijze. Balkenende zal deze week niet aanwezig zijn op de Europese christen-democratische toogdagen in Rome waar Berlusconi voor gastheer speelt. Hij zit in Australië, heette het vorige week. Maar daarheen vertrekt hij pas vrijdagmiddag. Nu is het de volle agenda die het Balkenende onmogelijk maakt naar Rome af te reizen. (MK)

Aldus...

'Veel allochtonen kiezen in het stemhokje nog de (schijn)veiligheid van de oude politiek. Maar de 'makkelijkste keuze' is op termijn vaak niet de beste.'

Minister Verdonk (VVD) op www.ministerverdonk.nl

'Militairen houden er rekening mee dat ze van buitenaf belaagd kunnen worden, maar hebben er recht op zich onder elkaar veilig te kunnen voelen.'

Minister Kamp (Defensie, VVD) op www.henkkamp.nl

Een dagje spijbelen

Na vijf dagen van grafieken met winstcijfers wilde Femke Halsema het échte India zien.

Na vijf dagen met haar collegafractievoorzitters bijna alleen maar bedrijfsbezoeken te hebben gedaan in India, is Femke Halsema (GroenLinks) het beu. Op de receptie die de Nederlandse ambassadeur heeft georganiseerd in Bangalore, raakt Halsema in gesprek met Meindert Schaap, die in die stad seksueel misbruikte kinderen helpt. Hij kan haar de andere kant van India laten zien, mits ze besluit een dagje te spijbelen. De keuze is snel gemaakt.

Bos (PvdA) en Verhagen (CDA) waren die ochtend al een uurtje aan het programma ontsnapt, maar Halsema had een hele vrijdag voor zichzelf geregeld. Onder begeleiding van Schaap, die voor de lokale organisatie Association for Promoting Social Action (APSA) werkt en onderzoek doet naar seksueel misbruik onder straatkinderen, bracht zij een bezoek aan een groot winkelcentrum, een kinderopvangproject en een sloppenwijk.

In het winkelcentrum verkopen letterlijk honderden arme Indiërs hun waar, van bloemenkransen tot groentes en fruit, tweedehands gereedschap en wierook en gekleurde poeders.

Het bezoek aan het opvanghuis van APSA is confronterend. De stad herbergt een kleine 2 miljoen bewoners in sloppenwijken, op een totaal van acht miljoen inwoners. Schaap laat Halsema de echte tweedeling zien van India. 'De economische groei bereikt maar een deel van de bevolking. Omdat de overheid te veel luistert naar de bedrijven en de wetten aanpast zodat zij zich in de stad kunnen vestigen, worden de armen weggedreven.' De plaatselijke directeuren Kshithij Urs en Sheila Devaraj van het aan de rand van Bangalore gelegen opvanghuis vertellen over de toename van het seksueel misbruik in de stad. Zij hebben een soort Kindertelefoon opgericht, waar dagelijks vijftig tot zestig telefoontjes binnenkomen.

In het opvanghuis krijgen de weggelopen of verbannen kinderen scholing, een praktijkopleiding en in sommige gevallen zelfs een baan. Ze maken er bijvoorbeeld de wastassen voor de luxe hotels. Halsema herkent aan de opdruk ook de tas die in het hotel hangt waar de Nederlandse delegatie verblijft. Beeldender kan de tweedeling in de samenleving niet worden. (EK)

    • Egbert Kalse
    • Petra de Koning
    • Mark Kranenburg