Reïntegratie leidt vaak tot conflicten

Conflicten tussen werknemers en werkgevers over terugkeer op de werkvloer na ziekte, leidden vaak tot ontslag. Dat zegt de Stichting De Ombudsman op basis van klachten die zij ontvingen van werknemers.

Stichting De Ombudsman heeft een klachtenlijn en komt voort uit het gelijknamige tv-programma van de VARA. De stichting kreeg vorig jaar 127 klachten waarbij onenigheid tussen werknemer en werkgever over de reïntegratie, leidde tot ontslag of dreigen met ontslag. Volgens juriste Caroline de Groot van de stichting is sprake van een toename. Ze baseert zich hierbij tevens op gesprekken met onder meer bedrijfsartsen en werkgevers. 'Nu het sociale vangnet ook minder is, maken wij ons grote zorgen.'

Tijdens ziekte mogen werknemers niet ontslagen worden. Sinds in 2004 de wet Poortwachter werd ingevoerd, moeten werkgevers aan zieke werknemers twee jaar loon doorbetalen. Onder de wet moeten werkgevers er alles aan doen om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen binnen het bedrijf of de instelling. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassing van de werkplek of een andere functie.

Stichting De Ombudsman vindt dat kantonrechters te snel ontslag verlenen bij arbeidsconflicten over reïntegratie. De Groot: 'Kantonrechters moeten beter nagaan of werkgevers hun reïntegratieverplichtingen nakomen.'

Herman van der Meer, voorzitter van de sector kanton van de rechtbank Amsterdam, bestrijdt dit. 'In de jurisprudentie zie je dat kantonrechters uitgebreid kijken naar de reïntegratieinspanningen van werkgevers. Vanmiddag ken ik in een zaak een hogere ontslagvergoeding toe, omdat de werkgever onvoldoende heeft gedaan.'

Volgens Van der Meer is vaker dan voorheen sprake van ontslag na een conflict over weer aan het werk gaan na ziekte. 'Dat had je van tevoren kunnen bedenken.' Op een totaal van ongeveer 75.000 ontslagzaken bij de kantonrechter per jaar, gaat het om 'enkele duizenden' gevallen. Van der Meer benadrukt dat in 85 procent van de gevallen werkgevers en werknemers het al eens zijn over het ontslag en de vergoeding voor ze bij de rechter komen. 'Dan is de taak van de kantonrechter minimaal. Werknemers moeten het niet op ontslag aan laten komen, maar in een eerder stadium, als de werkgever niet voldoende doet aan de reïntegratie, naar de rechter stappen of om bemiddeling vragen.'