Kindertal bij allochtonen daalt

Rotterdam, 27 maart. Allochtone vrouwen krijgen steeds minder kinderen. Het kindertal van de tweede generatie allochtone vrouwen verschilt nog maar weinig van dat van autochtone vrouwen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.