Installatie laatste regering Antillen

De Nederlandse Antillen hebben een nieuwe regering. Gouverneur Frits Goedgedrag van de Nederlandse Antillen installeerde gisteren het kabinet-De Jongh-Elhage in regeringscentrum Fort Amsterdam op Curaçao. De nieuwe regering, waarin partijen van alle Antilliaanse eilanden zijn vertegenwoordigd, steunt op 16 van de 22 zetels in het Antilliaanse parlement, ofwel de Staten.

Het kabinet heeft de signatuur van Partido Antia Restrukturá (PAR), de partij van de nieuwe premier, Emily de Jongh-Elhage, en haar voorganger Etienne Ys. PAR won eind januari de verkiezingen. Ook de sociaal-democratische partij MAN en volkspartij PNP maken deel uit van de coalitie. Frente Obrero Liberashon neemt plaats in de oppositiebanken.

De nieuwe regering gaat zich inzetten voor armoede- en criminaliteitsbestrijding en een deugdelijke financiële huishouding die moet leiden tot een gezond investeringsklimaat. Nieuwe bestuurlijke en staatkundige verhoudingen binnen het koninkrijk hebben echter de hoogste prioriteit.

Het kabinet-De Jongh-Elhage is naar verwachting het laatste in de geschiedenis van de Antillen. De Antilliaanse regering werkt samen met de eilanden en Nederland aan het opheffen van het oude staatsverband. Vanaf medio 2007 willen Curaçao en Sint-Maarten autonome landen worden binnen het koninkrijk, terwijl Bonaire, Saba en Sint-Eustatius opteren voor een directe band met Nederland.

De onderhandelingen over het Nederlandse toezicht op financiën en justitie binnen de nieuwe constructie en over het oplossen van de Antilliaanse staatsschuld van 2,4 miljard euro verlopen echter moeizaam. Een voor morgen geplande rondetafelconferentie (RTC) over de staatkundige verhoudingen is uitgesteld op last van Nederland. In plaats van de RTC houdt minister Pechtold (Koninkrijksrelaties, D66) deze week bilaterale besprekingen met de vijf eilanden. Het Curaçaose bestuurscollege wil uit vrees voor een Nederlandse 'verdeel en heers'-strategie alleen met Pechtold om de tafel als er direct een plenair overleg met alle eilanden op volgt.