Geen porno op het schip

Waar vrouwen en mannen voor een lange periode gedwongen in een kleine ruimte samenleven en werken, hebben ook ongewenste seksuele incidenten plaats. Alle krijgsmachten waartoe vrouwen massaal zijn toegetreden, hebben te maken met ongewenst seksueel gedrag dat ook wel leidt tot zwangerschappen.

Seksuele intimidatie door mannen is het grootste probleem. In peilingen bij de Amerikaanse krijgsmacht, waar een hoger percentage vrouwen dient dan in Nederland, heeft tweederde van de vrouwelijke militairen ernstige of lichte vormen van seksuele intimidatie gemeld. Het zou dus uitzonderlijk zijn als bij de Nederlandse krijgsmacht en de Nederlandse marine niet of nauwelijks sprake zou zijn van seksuele intimidatie. Elke beschuldiging van aanranding of verkrachting moet dus serieus worden genomen. De klacht van een voormalig vrouwelijk bemanningslid van het fregat Tjerk Hiddes over een aanranding mag niet worden weggewuifd, ook al is die anoniem.

In OpLinie, het blad van de militaire vakbond, zegt een vrouw onder pseudoniem dat zij door een andere militair is aangerand, maar dat niemand haar klacht in ontvangst wilde nemen. Uiteindelijk moest ze bij de marine vertrekken, formeel omdat ze niet aan de vereisten zou hebben voldaan, volgens haar omdat ze op haar klacht over aanranding werd afgerekend. Het gaat om een onbewezen, anonieme beschuldiging die ernstig genoeg is om te worden uitgezocht. Er zijn volgens de vakbond meer seksuele vergrijpen in de doofpot gebleven. Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA) zegt dat marinevrouwen eerder incidenten bij haar hebben gemeld.

Het is goed dat minister Henk Kamp (Defensie, VVD) de klachten over aanranding en andere vergrijpen nu zo ernstig neemt dat hij ze door een onafhankelijke commissie laat uitzoeken, zodat de verantwoordelijken kunnen worden aangepakt.

Er kunnen ook nu al maatregelen worden genomen. Dat pornofilms in lokalen op marineschepen zijn toegestaan tenzij iemand bezwaar maakt, duidt op scheve verhoudingen. Porno kijkende mannen scheppen een sfeer van seksuele intimidatie, waartegen volgens een Europese richtlijn en een nieuwe Nederlandse wet de werkgever moet optreden. Dat heeft de marineleiding niet gedaan. Van een kleine minderheid meestal hiërarchisch ondergeschikte vrouwen op het schip kan geen protest tegen pornofilms worden verwacht.

De nalatigheid van de marineleiding duidt op ongevoeligheid voor de aanwezige vrouwen. Als veel vrouwen tot de hogere militaire lagen waren doorgedrongen, zouden pornofilms allang verboden zijn. Het is daarom wenselijk om meer vrouwen in de leiding op te nemen.

De aanwezigheid van vrouwelijke militairen vergt niet alleen aanleg van aparte douche- en slaaplokalen maar ook strengere discipline. De noodzaak tot nieuwe regels voor een gemengde krijgsmacht heeft de Nederlandse marineleiding duidelijk onderschat. De marineleiding zou ook voorbeelden moeten bestuderen van landen die meer ervaring hebben met een gemengde krijgsmacht. De porno kan nu al in zee worden gegooid.